Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Spletna stran http://fotovoltaika-on.net (v nadaljevanju ‘spletna stran‘) je informativnega značaja. Iz tega sledi, da upravljalec spletne strani ne odgovarja za morebitne pomanjkljive ali napačne informacije. Ne glede na to pa se upravljalec (in morebitni drugi avtorji) zavezujejo k trudu, da bodo informacije čimbolj korektne in točne.

Splošni pogoji

Namen spletne strani je informiranje uporabnikov s podatki s področja fotovoltaike (in sorodnih področij), hkrati pa nuditi možnost oddaje povpraševanja ponudnikom teh storitev.

Upravitelj spletne strani ni ponudnik tovrstnih storitev.

Uporabnik spletno stran uporablja na lastno odgovornost. Upravljalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z uporabo in/ali nedosegljivostjo spletne strani. Pravtako upravljalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi vsebine spletne strani.

Vsebina spletne strani

Vsebina spletne strani (tekstovno gradivo) je avtorsko delo in je last upravitelja strani. Širjenje vsebine brez predhodnega pisnega soglasja upravitelja je prepovedano in predstavlja kršitev Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. V primeru kršitve si upravitelj pridržuje pravico, da ukrepa na podlagi lastne presoje oz. skladno z zakonom.

Objave na spletni strani uporabnikom nudijo možnost komentiranja. Komentarji odražajo izključno mnenje in stališče posameznika, zato upravitelj spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti zaradi vsebine. Hkrati pa si upravitelj pridržuje pravico, da komentarje po lastni presoji uredi ali odstrani delno ali v celoti.

Obveznosti uporabnika

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal skladno z njenim namenom (t.j. pridobivanje informacij in oddaja povpraševanj). Za vsak drugačen način uporabe si upravitelj spletne strani pridržuje pravico, da ukrepa na podlagi lastne presoje oz. skladno z zakonom.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik lahko preko kontaktnega obrazca na spletni strani z enega mesta odda povpraševanje večim ponudnikom storitev. Pri oddaji povpraševanja so od uporabnika zahtevani določeni osebni in kontaktni podatki. Za zagotavljanje storitve oddaje povpraševanja uporabnik izrecno soglaša, da se njegove podatke posreduje pogodbenim partnerjem s področja fotovoltaike, le-ti pa bodo na podlagi prejetih podatkov podali svoj odgovor ali izdelali ponudbo. Upravitelj spletne strani se zavezuje, da podatki ne bodo posredovani nobeni tretji fizični ali pravni osebi, razen pogodbenim partnerjem.

Zaključek

Z nadaljno uporabo spletne strani se uporabnik strinja s pogoji uporabe. Upravljalec spletne strani si pridržuje pravico, da pogoje uporabe spremeni brez predhodne najave. Novi pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom objave na spletni strani.