Solarne celice in njihova uporaba

solarni panel

Poznamo veliko možnosti uporabe in povezovanja solarnih celic, ker pa je to panoga ki se še razvija, jih je veliko še v razvoju. Osredotočili se bomo predvsem na solarne celice v arhitekturi. Najbolj razširjena je vgradnja solarnih celic na strehah, kar je značilno za manjše elektrarne, ali pa na terenu, kar je značilno za večje sončne elektrarne.

Poznana je tudi streha, kjer solarne celice predstavljajo celotno kritino, razvili pa so tudi folijo, ki vsebuje natisnjene solarne celice in jo lahko prilepimo kamorkoli. Lahko pa so celice v vlogi senčila na steklenih fasadah, kot dodana vrednost brisolejem, pergolam, rolojem in ne nazadnje kar celotnim fasadam.

Pred okoljem jih ščiti steklena površina, združeni pa so v panele. Za uporabo fotovoltaike kot nadomestila elektrike iz omrežje, je teh panelov več. Čeprav so začetni solarnih sistemov stroški lahko višji kot pti priključitvi v običajno električno omrežje so solarni sistemi vse bolj priljubljeni. Z njihovo uprabimo prispevamo tudi svoj delež k varovanju okolja.
Fotovoltaični modul (FM) je najmanjši element, izdelan za proizvodnjo električne energije, ki je lahko trajno izpostavljen vremenskim pogojem. Gre za osnovni še zamenljiv element fotonapetostnega sistema, ki ga sestavljajo med seboj povezane solarne celice. Fotovoltaične module lahko ločimo glede na tehnologijo solarnih celic (monokristalne, polikristalne, amorfne module, …). Več celic medsebojno povežemo in hermetično zapremo v modul. Danes imajo moduli, ki so namenjeni predvsem za sončne elektrarne, poleg standardnih nazivnih napetosti (12 V, 24 V, 48 V) še različne druge nazivne napetosti.
Solarne celice lahko v modul povežemo zaporedno ali vzporedno, s čimer povečujemo napetost oziroma tok modula.Te so med seboj vezane tako, da je zgornji kontakt ene celice povezan s spodnjim kontaktom druge. Solarne celice, ki so med seboj tako povezane nato laminiramo med steklom oz. plastiko na zadnji strani in steklom na sprednji strani
Proizvajalci navajajo električne podatke modulov, ki jih izmerijo pri standardnih pogojih testiranja. Ti veljajo za vse tipe modulov ne glede na vrsto celic oziroma izvedbo modula. Električni podatki za posamezne module se podajajo pri vrednosti sončnega sevanja 1000 W/m², temperaturi okolice 25 ºC in vrednosti zračne mase AM = 1,5
Fotovoltaični modul (solarni panel) je sestavljen iz večjega števila solarnih celic. Sam modul predstavlja ploščo z okvirjem, na kateri so v poljubnem številu razporejene med seboj zaporedno ali vzporedno vezane solarne celice ( okrog 60 ), ter steklom, ki varuje solarne celice pred zunanjimi vremenskimi pogoji. Celice merijo 156 x 156mm paneli celic pa so približno velikosti 1,600 x 1000 x 40mm. Sama velikost je odvisna tudi od ponudnika.